O firmě...
Naše rodinná firma vznikla v roce 1992.

  Prošli jsme školením u firmy FAB s.r.o. a
neustále získáváme nové poznatky v tomto
oboru od zástupců firmy SILCA.
  Na naší prodejně pracujeme na strojích,
které zaručují kvalitu frézovaných klíčů.
  Ke kopírování autoklíčů a klíčů používáme
kvalitních odlitků hlavně od renomovaných
firem, jako např. FAB, GUARD, JMA, SILCA a
dalších menších italských výrobců, což
zaručuje široký výběr odlitků.
  Zakoupením nového kodovacího zařízeni
jsme rozšířili nabídku autoklíčů s imobilizé-
rem.